அவரும் நீங்களும்

-சிவராமன்

– விரும்பத்தக்கவராய் ஒரு மனிதரை வாழ்வில் கண்டடைவது மிகவும் நல்லது. ஆனால் உங்களை நீங்களே விரும்புவது வளர்ச்சியின் முதல் படிநிலை.

– நுட்பமான பண்புகள் வாய்ந்த ஒரு மனிதரை மனதுக்குள் பாராட்டுவது மிகவும் நல்லது. அத்தகைய மனிதராக உங்களை நீங்களே வளர்த்தெடுப்பது வளர்ச்சியின் அடுத்த படிநிலை.

– மதிப்பும் அன்பும் ஈடுபாடும் காட்டும் விதமாக வாழ்வில் ஒருவரைக் காண்பது மிகவும் நல்லது. அத்தகைய சிறப்புகள் அனைத்தையும் பெறும் விதமாய் நீங்களும் வளரமுடியும் என்பதை உணர்வதே முக்கியமான படிநிலை.

– இன்னொருவரின் வாழ்வை நீங்கள் வாழ முடியாது. ஆனால் உயர்ந்தவர்களின் தாக்கம் பெற்று உங்கள் வாழ்வை நீங்கள் வடிவமைக்க முடியும்.

– வாழ்க்கை உங்களைக் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு நீங்களே விடையாக இருங்கள்.

– வாழ்க்கை உங்கள் முன்வைக்கும் சிக்கல்களுக்கு நீங்களே தீர்வாக இருங்கள்.

– நீங்கள் தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு மனிதர் என்பதை நீங்கள் முதலில் நம்புங்கள்.

– நீங்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கைகளை எந்த நிலையிலும் நீங்கள் கைவிடாதீர்கள்.

– நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்ததையெல்லாம் எப்படியாவது செய்து காட்டிவிடுங்கள்.

– வாழ்வை மதித்து ரசித்து வாழ்வதென்று முடிவெடுங்கள். அதில் உறுதியாக இருங்கள்.

– அன்பும் ஆனந்தமும் பரவசமும் மிக்க வாழ்வை வாழ்வதென்பதில் உறுதியாக இருங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *