தமிழகத்தின் தலைசிறந்த சுயமுன்னேற்ற வழிகாட்டுகள் ஒரே மேடையில் கூடி வெற்றிச் சூத்திரங்களை அள்ளித் தரும் ‘மெகா’ பயிலரங்கம் பற்றிய தகவல்கள்.