கான்ஃபிடன்ஸ் கார்னர் -5

கம்ப்யூட்டர் மூலம் உலகைப்பார்ப்பதால் அதனை விண்டோஸ் என்கிறோம். அதேநேரம், கம்ப்யூட்டர் நமக்குள்ளே பார்ப்பதற்கும் உதவுகிற ஜன்னல்தான். கம்ப்யூட்டருக்கு மன்னிக்கத் தெரியாது. அதில் நீங்கள் செய்யும் தவறுகளை உடனுக்குடன் காட்டுகிறது.

உலகின் பெரும்பாலான தவறுகள் அறிவின்மையால் நிகழ்வதில்லை. அலட்சியத்தால் நிகழ்கிறது. கம்ப்யூட்டர் தவறுகளை சுட்டிக் காட்டுவது போலவே உடனே திருத்தவும் உள்நோக்கிப் பார்க்கவும் உதவும் ஜன்னல் என்பதே கம்ப்யூட்டர் சொல்லும் வெற்றிப்பாடம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *