நமது நம்பிக்கை வழங்கும் சிகரம் உங்கள் உயரம்

நமது நம்பிக்கை வழங்கும் சிகரம் உங்கள் உயரம்

ஈரோடு

நாள் : 18.04.2010
ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை : 6 மணி

சிறப்புரை:நம்பிக்கை நாவரசு, சிந்தனைக் கவிஞர் கவிதாசன்
(இயக்குநர் – ரூட்ஸ் இண்டஸ்டிரிஸ் இந்தியா லிமிடெட், கோவை)

தலைப்பு:எதையும் சாதிக்க முடியும்

இடம் : சக்தி மசாலா ஹால்,
கொங்கு கலையரங்கம், சம்பத் நகர், ஈரோடு.

இணைந்து வழங்குவோர்

ஈரோடு பரணி சில்க்ஸ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *