அன்று சொன்னவை அர்த்தமுள்ளவை

சவால்கள், அபாயங்கள் ஆகியவற்றைக் கண்டு சுருங்காமல், கடும் உழைப்பிற்குக் கலங்காமல், இலக்கு நோக்கி நடக்கும் மனிதன் அபாரமான வெற்றிகளை அள்ளிக்கொண்டு வருகிறான்.

– ரூஸ்வெல்ட்

கடின உழைப்புடன் தன் மீதான நம்பிக்கையும் மிகமிக அவசியம். ஏதோ ஒரு சாதனைக்காக தகுதி எல்லோரிடமும் இருக்கிறது. அந்த சாதனையை எட்டுவதற்காகவே இந்த வாழ்க்கை தரப்பட்டிருக்கிறது.
மேரிக்யூரி

உணவுக்கான பசியைக் காட்டிலும் உலகில் அதிகமாக இருப்பது அன்புக்கான பசி.

அன்னை தெரசா

எரியும் வீட்டிற்குள் நுழையலாம். குழந்தையைக் காப்பாற்ற முடியாது. துன்பங்களுக்குள் நுழையலாம். துன்பத்தை கடந்தவர்கள் கிடையாது.
ஹென்றி நௌமென்

முன்னேறுவது என்று முடிவெடுப்பதென்னவோ மௌனமாய் நிகழ்கிறது. நீங்கள் முயன்று வெறும் வெற்றியை உலகமே முரசறைந்து கொண்டாடுகிறது.
ஏன்னஸ்மேல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *