நமது நம்பிக்கை ஆசிரியருக்கு ‘தன்னம்பிக்கை நாயகர்’ விருது

நமது நம்பிக்கை மாத இதழ் ஆசிரியர் “கலைமாமணி” மரபின்மைந்தன் முத்தையா அவர்களுக்கு அனைத்திந்திய வ.உ.சி பேரவை சார்பில் “தன்னம்பிக்கை நாயகர்” என்னும் விருது 07-09-2008 அன்று வழங்கப்பட்டது. “கப்பலோட்டிய தமிழர்” தலைவர் வ.உ.சி அவர்களின் புதல்வர், வ.உ.சி.வாலேஸ்வரன் அவர்கள் இந்த விருதினை வழங்கிப் பாராட்டினார்.

த.ஸ்டாலின் குணசேகரன் அவர்களுக்கு “மனிதநேயச் செம்மல்” விருதும். கவிஞர் அனிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுக்கு “கலை இலக்கியச் செல்வர்” விருதும் விழாவில் வழங்கப்பட்டன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *