வால்போஸ்டர்

உங்கள் வீட்டை அலங்கரிக்க வேண்டிய போஸ்டர்

தோல்வி என்பது கம்ப்யூட்டர் ஹேங்க் ஆவது போலத்தான்.. அடுத்து செய்வது ரீ-ஸ்டார்ட் என்பதைத்தான் அது சொல்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *