ஈரோடு

நாள் : 16-8-2009 ஞாயிற்றுக்கிழமை
மாலை : 6.15

பங்கேற்பு: மகேஸ்வரி சற்குரு
மாநகரச் செயலாளர் – சிகரம் உங்கள் உயரம்

தலைப்பு: தொட்டுவிடும் உயரத்தில் வெற்றி

இடம் : சக்தி மசாலா ஹால், கொங்கு கலையரங்கம், ஈரோடு
இணைந்து வழங்குவோர் ஈரோடு பரணி சில்க்ஸ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *