நமது நம்பிக்கை ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் இணைந்து வழங்கும் வல்லமை தாராயோ

எண்ணங்களில் வலிமை கூட்டும் எழுச்சி அரங்கம்

எழுச்சியுரை : திரு. தி.க.சந்திரசேகரன்

30-05-2010 ஞாயிறு மாலை 6.15 மணி
இடம் : பாரதீய வித்யா பவன், ஆர்.எஸ்.புரம், கோவை – 641 002.

எண்ணத்தில் எழுச்சி வர இதயங்கள் மலர்ச்சி பெற
என்றென்றும் வளர்ச்சி வர… பொறி தட்டும் கூட்டம்

தங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனுமதி இலவசம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *