வெற்றித் திசை

தஞ்சாவூரில்

நமது நம்பிக்கை மற்றும் மஹாராஜா சில்க்ஸ் & ரெடிமேட்ஸ்
இணைந்து வழங்கும்

வெற்றித் திசை

இடம்: பெசன்ட் அரங்கம்
நாள்: 19.09.09 சனிக்கிழமை
மாலை 6 மணி

பங்கேற்பு:சுகி சிவம், மரபின்மைந்தன் முத்தையா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *