நமது நம்பிக்கை மற்றும் கிருஸ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மீண்டும் இணைந்து வழங்கும்

வல்லமை தாராயோ

எண்ணங்களின் வலிமை கூட்டும் எழுச்சி அரங்கம்

20-09-2009 ஞாயிறு மாலை 6.15 மணி
இடம் : பாரதீய வித்யா பவன், ஆர்.எஸ்.புரம், கோவை – 641 002.

எழுச்சியுரை: திருமதிபாரதி பாஸ்கர்

எண்ணத்தி எழுச்சி வர
இதயங்கள் மலர்ச்சி பெற
என்றென்றும் வளர்ச்சி வர… பொறி தட்டும் கூட்டம்

தங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *