வெற்றித் திசை

வெற்றித் திசை
19.09.09

இசைத்துறையில் கலை இளமணி படடம் பெற்ற மாணவி செல்வி கிருத்திகாவுக்கு தஞ்சை மஹாராஜா நிறுவனர்கள் சார்பாக ‘மஹாராஜா வெற்றி விருது’ வழங்குகிறார் சொல்வேந்தர் சுகி சிவம்

தஞ்சையில்…
மக்கள் வெள்ளத்திலும்
மழை வெள்ளத்திலும்
மஹாராஜாவின் வெற்றித் திசை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *