நமது பார்வை

மீண்டும் பொற்காலம்

உலகின் பல பகுதிகளையும் அச்சுறுத்தி வந்த பொருளாதாரப் பின்னடைவு நிலையில் மாற்றமும் முன்னேற்றமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

பின்னடைவு பற்றிப் பெருங்குரலெடுத்துப் புலம்பியவர்கள் முன்னேற்றம் குறித்துப் பேசுவதில் தயக்கம் காட்டுகிறார்கள். நிலை சற்றே சீரடைகிறபோது இன்னும் முனைப்போடு அனைத்தையும் மேம்படுத்துவதில் அக்கறை காட்டுவது அவசியம்.

உலகளாவிய பாதிப்பில், விழுந்த வேகத்தில் எழுந்துகொள்ள இயலாவிட்டாலும், எழுந்துகொண்டிப்பது குறித்த விழிப்புணர்வும் உற்சாகமும் முக்கியம்.

மிகையான விலையேற்றம், கூடுதல் எதிர்பார்ப்புகள் தவிர்த்து உண்மையான முறையில் படிப்படியாய் மீண்டுவந்து மீண்டும் பொற்காலங்களை உருவாக்க அனைவரும் உறுதி கொள்வோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *