திருச்சி

நாள் : 28-02-2010 ஞாயிற்றுக்கிழமை
மாலை : 6.15

பங்கேற்பு : கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா
திரைப்படப் பாடலாசிரியர்

சென்னை.

இடம் : ஹோட்டல் சேவனா,
மத்திய பேருந்து நிலையம் எதிரில், திருச்சி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *