நமது நம்பிக்கை சிகரம் உங்கள் உயரம் இணைந்து வழங்கும்

திருச்சி

நாள் :
20-06-2010 ஞாயிற்றுக்கிழமை
மாலை : 6.30 மணி

பங்கேற்பு
முனைவர் உமா தேவராஜன்

தலைப்பு
நம்பிக்கை ஊன்றி நட…

இடம்

ஸ்ரீ சிவானந்தா பாலாலயா பள்ளி
ராமலிங்க நகர் தெற்கு, வயலூர் ரோடு, திருச்சி – 17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *