சிகரம் உறுப்பினர்கள் கூட்டம்

திருச்சி

நாள் : 11-04-2010 ஞாயிற்றுக்கிழமை
மாலை : 6 முதல் 8 வரை

இடம்: பூமித்தாய் தோட்டம்
ஸ்நேக பவன், சந்தானம், எண்.40 சந்தோஷ் நகர்,
குழுமணி ரோடு, மருதாண்டா குறிச்சி, உறையூர் வழி,
திருச்சி.

தொடர்புக்கு : 98424 88855, 98427 82837.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *