நமது நம்பிக்கை வழங்கும் சிகரம் உங்கள் உயரம்

ஈரோடு

நாள் :16.05.2010
ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை : 6 மணி
சிறப்புரை: பேராசிரியர் சுமதி

தலைப்பு: மனதில் உறுதி வேண்டும்

இடம் : சக்தி மசாலா ஹால்,
கொங்கு கலையரங்கம், சம்பத் நகர், ஈரோடு.
இணைந்து வழங்குவோர் ஈரோடு பரணி சில்க்ஸ்

  1. Ganesan

    Dear Sir/Madam,

    Please send me the text copy of the speech delivered on the above cited subject.

    Regards,

    V. Ganesan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *