நமது நம்பிக்கை வழங்கும் சிகரம் உங்கள் உயரம்

திருச்சி

நாள் :23-05-2010 ஞாயிற்றுக்கிழமை
மாலை : 6.30 மணி
பங்கேற்பு: இரா.செல்வநாயகம்
பயிற்சியாளர், மயிலாடுதுறை.

தலைப்பு: வையத் தலைமை கொள்

இடம் : ஸ்ரீ சிவானந்தா பாலாலயா பள்ளி
ராமலிங்க நகர் தெற்கு, வயலூர் ரோடு, திருச்சி – 17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *